Υπεύθυνοι Τμημάτων

Οι υπεύθυνοι των τμημάτων όπως ορίστηκαν για το σχολικό έτος 2016-2017:

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

A1

Μαριλένα  Ψαρούλη 

A2

Γεωργία Βλαχάκη 

Α3

 Κωνσταντίνος Μπιμπής

Β1

Βασίλειος Ντούπης 

Β2

 Ασημίνα Σκαμνού

Γ1

 Αικατερίνη Σταφυλά

Γ2

Άννα Κομπιλάκου 

Δ1

 Μαρία Λιόδη

Δ2

Γεώργιος Τσότρας 

Δ3

 Χρυσούλα Φαντζίκου

Ε1

 Ελπίδα Νιόζα

Ε2

Αντώνιος Λύχας 

Ε3

Αθανασία Κοντοπούλου