Εκπαιδευτικοί

 

 
     
 
Μπιμπής Κωνσταντίνος, M.Sc.
Καθηγητής Θρησκευτικών (ΠΕ01)
 
Λιόδη Μαρία, M.Sc.
Φιλόλογος (ΠΕ02)
 
Φαντζίκου Χρυσούλα, M.Sc.
Φιλόλογος (ΠΕ02)