Διοίκηση

Χαρίδης Θεόδωρος, M.Sc.
Διευθυντής - Καθηγητής Μουσικής (ΠΕ16)
 

Κρασανάκη Μαρίνα, M.Sc.

Υποδιευθύντρια - Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ30)
 

Ψώμος Παναγιώτης, M.Sc.

Υποδιευθυντής - Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ19)